Tags: "zkteco MB200"

  • may cham cong ZKTECO MB200

    MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT ZKTECO MB200

    Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTECO MB200 mới là một sản phẩm sáng tạo đặc trưng với công nghệ tiên tiến, hỗ trợ nhiều Nhận diện khuôn mặt là lĩnh vực chính mà chúng tôi đang phấn đấu để tiến bộ. Chúng tôi đã cho ra mắt thuật toán nhận diện khuôn mặt […]

Máy chấm công giá rẻ và phần mềm chấm công chính hãng Ronald jack