Tags: "thiết kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng"

  • may cham cong ronald jack sc103

    Máy chấm công RONALD JACK SC-103

    Máy chấm công Ronald Jack SC-103 kiểm soát cửa ra vào, chấm công bằng thẻ cảm ứng, nhanh và vô cùng chính xác. Máy quản lý 30.000 thẻ chấm công, khoảng cách đọc thẻ là từ 2-10cm, sử dụng phần mềm tiếng Việt dễ sử dụng, thao tác dễ dàng, kết nối với máy tính […]

Máy chấm công giá rẻ và phần mềm chấm công chính hãng Ronald jack