Tags: "Máy đếm tiền HL-2100 UV"

  • hl-2100

    Máy đếm tiền HL-2100 UV

    Máy đếm tiền mới nhất HL-2100 UV * Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền *  Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài * Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu. * Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer Liên […]

Máy chấm công giá rẻ và phần mềm chấm công chính hãng Ronald jack