Tags: "gigata gt-100"

  • máy chấm công gigta gt-100

    Máy chấm công Gigata GT-100

    Máy chấm công Gigata GT-100 với phần mềm chấm công ronald jack pr – Tự động tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công về máy tính. – Tự động tải nhân viên về máy tính. – Sử dụng font unicode, dễ dàng tích hợp với các hệ điều hành windows. – Xuất báo […]

Máy chấm công giá rẻ và phần mềm chấm công chính hãng Ronald jack