Giải Pháp Chấm Công Ca Đêm

Siêu Thị Máy Chấm Công Giải Pháp Chấm Công Ca Đêm cho các công ty sản xuất không bị nhảy sai giờ ra vào.

  1. Trường hợp dùng  02 máy chấm công giải pháp tối ưu nhất dùng cho công ty có đi làm ca đêm

Đặc thù công ty làm nhiều ca, có ca làm qua đêm để chấm công chính xác giờ vào ra của công nhân đi làm thì phải dùng ít nhất  2 máy chấm công: 01 máy chấm công dùng để chấm đi vào, 01 máy chấm công dùng để chấm đi ra. Chấm công theo phương thức ID máy được chọn. Công nhân chấm công ở máy chấm công vào thì lúc xuất ra bảng biểu chấm công, giờ chấm công của công nhân luôn nằm ở cột vào của bảng báo biểu.  Công nhân chấm công ở máy chấm công ra thì lúc xuất ra bảng biểu chấm công, giờ chấm công của công nhân luôn nằm ở cột ra của bảng báo biểu.

giai-phap-cham-cong-ca-dem-copy

Bảng chấm công xuất ra Excel từ phần mềm chấm công Ronald Jack Pro.

Bảng chấm công chi tiết cho công đi ca đêm:

bang cham cong ca dem moi

  1. Trường hợp dung 01 máy chấm công thường xảy ra lỗi khi dùng chấm công ca đêm.

Nếu dùng 1 máy chấm công thì chọn cách chấm công giờ tự động nghĩa là : lần chấm công thứ nhất là vào, lần  chấm công tiếp theo sẽ là ra. ….

Sử dụng chấm công cho toàn bộ công nhân trong công ty đi nhiểu ca và làm việc qua đêm sẽ xảy ra lỗi.

Ví dụ:  ca làm việc như sau:  Ca1: 6h-18h              Ca 2 : 18h-6h ngày 01/10/2014

Công nhân đi làm ca 2 từ 18h-6h ngày 01/10/2014, nếu  vào lúc 18 giờ công nhân quên chấm công hoặc chấm công vân tay máy chưa nhận, lúc ra 6h ngày hôm sau mới chấm công thì giờ ra đó sẽ nằm  ở cột vào Ca 1 ngày 02/10/2014 và  chiều công nhân vào chấm công để làm việc ca 2 lúc 18h lúc này giờ vào sẽ nằm cột ra của ca 1 ngày 02/10/2014. Nếu công nhân quên chấm công 1 ngày xuất ra báo cáo sai nguyên tháng toàn là đi làm ca ngày chứ  không có đi làm ca đêm.

Phần mềm chám công Ronald Jack Pro.

Phiên bản mới nhất là phần mềm chấm công Ronald Jack Pro. Tải về

Máy chấm công giá rẻ và phần mềm chấm công chính hãng Ronald jack